آزمایشگاه کالیبراسیون فرتاش داد

شرکت فرتاش داد در راستای اعتماد سازی و بهینه کردن خدمات خود به آزمایشگاه های کشور, در سال 1393 موفق به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت کالیبراسیون از اداره کل استاندارد استان تهران گردید و هم اکنون به عنوان آزمایشگاه کالیبراسیون همکار استاندارد آماده ارائه خدمات به آزمایشگاه های پزشکی، صنعتی و دانشگاهی است.

مشاهده گواهی نامه تایید صلاحیت شده

پژوهشگاه صنعت نفت
پژوهشگاه شیمی و پلیمر
پژوهشگاه مهندسی ژنتیک
سازمان زمین شناسی
انستیتو پاستور ایران
فرآورده های تزریقی و دارویی
سرم سازی رازی
دانشگاه تربیت مدرس
شرکت آبتوس ایران
شرکت صنعتی زر ماکارون
شرکت پیرکس فن
انجمن آسیب شناسی ایران
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان